< Back
/site/assets/files/1091/olbersdorf_froebel-s-m.svg Vignette

Škola Friedricha Fröbela v Olbersdorfu

V souvislosti s reformními myšlenkami v pedagogice a s rostoucí potřebou nových vzdělávacích ústavů byly v Sasku v době Výmarské republiky postaveny četné školy, jež měly architektonicky vyjádřit moderního ducha tehdejší doby. Olbersdorfská škola, otevřená roku 1928, platila ve své době za jednu z nejpokrokovějších v regionu. Zajímavá však není pouze svou expresionistickou architekturou bez ornamentů, ale také organizací tehdejších běžných školních dní. Například velké umývárny měly dětem z okolních vesnic umožnit alespoň jednou týdně řádnou očistu. Osobní hygiena a péče o tělo tehdy zažívaly enormní společenský vzestup. Historická tělocvična s pozoruhodným prosvětleným stropem svědčí dodnes o oblibě nové kultury těla. Během rekonstrukce, provedené v souladu s požadavky památkové péče a později oceněné za respektování původního projektu, prošly původní detaily náročnou restaurací. V budově se dnes nachází speciální škola. Ta byla pojmenována po zakladateli první mateřské školy Friedrichu Fröbelovi.

Místo:
Schulweg 13, 02785 Olbersdorf
Architekt:
Wilhelm Hermann Jost (1887 – 1948)
Doba vzniku:
1927 / 28
Tip:
v provozu