< Back
/site/assets/files/1087/g_rlitz_rausch-m.svg Vignette

Kostel Ježíše Krista ve Zhořelci-Rauschwalde

Tato strohá funkcionalistická sakrální stavba byla postavena roku 1937 architektem Otto Bartningem. Kostel irituje neobvyklou severojižní orientací, která je ještě umocněna věží zvonice umístěnou na jižní straně budovy. Otto Bartning patřil v době výstavby kostela ke špičce německých architektů. Ve 20. letech vytvořil společně s Walterem Gropiem základní koncept výmarského Bauhausu. Následně se vypracoval na jednoho z nejvýznamnějších představitelů moderní sakrální architektury výmarské doby. A tak i kostel Ježíše Krista navenek odráží tvarosloví moderní architektury: horizontální pruhy oken, prostě omítnutá fasáda a zvonice čtvercového půdorysu, jejíž fasáda je členěna toliko malými okénky. Také bíle omítnutý interiér, který i přes malý rozměr oken působí příjemně světlým dojmem, ztělesňuje jednoduchost moderní architektury.

Místo:
Diesterwegplatz 1, 02827 Görlitz
Architekt:
Otto Bartning (1883 – 1959)
Doba vzniku:
1936 /37
Tip:
prohlídka po bohoslužbě, ne 10 hodin