< Back
/site/assets/files/1083/wei_wasser_kindt-s-m.svg Vignette

Kindtův dům ve Weisswasseru

I v dnešní době je Neufertova příručka (Handbuch für den Baufachmann, Bauherren, Lehrenden und Lernenden, 38. vydání., 2005) považována za standardní pomůcku každého stavitele (V ČR vyšla tato kniha E.Neuferta pod názvem »Navrhování staveb«, pozn. překl.). Ernst Neufert byl také architektem Kindtova domu. Studoval v Bauhausu, působil ve stavebním ateliéru Waltera Gropia a vyučoval na Vysoké stavební škole ve Výmaru. Jeho práce v Dolní Lužici je však známá méně. V polovině 30. let Neufert nastoupil na pozici hlavního architekta skláren ve Weißwasseru a spolupracoval tam s designérem skla Wilhelmem Wagenfeldem. Oba se znali již z dob studií v Bauhausu. Obytný dům pro technického ředitele sklárny ve Weißwasseru – Dr. Bruna Kindta – navrhl v roce 1936. Samotný dům je strohý, původně však překvapoval promyšlenými detaily, jako například zásuvnými okny v obývacím pokoji. Kindtův dům je příkladem Neufertovy koncepce silně technicko-funkcionalisticky zaměřené architektury. V době nacionálního socialismu byl »pověřencem pro otázky normování při generálním stavebním inspektorovi říšského hlavního města - říšském ministrovi Albertu Speerovi«. Po válce Neufert roku 1955 navrhl mimo jiné budovu zásilkového obchodu Quelle v Norimberku.

Místo:
Rosa-Luxemburg-Straße 10, 02943 Weißwasser/Oberlausitz
Architekt:
Ernst Neufert (1900 – 86)
Doba vzniku:
1936
Tip:
Používáno soukromě