< Back
/site/assets/files/1082/crostwitz-m.svg Vignette

Farní Kostel Sv. Šimona a Judy v Crostwitzu

V lužickosrbské obci Crostwitz na první pohled nenajdeme mnoho objektů, které by odkazovaly na moderní architekturu z doby Výmarské republiky: Zdejší farní kostel, postavený roku 1769, je obklopen malebnými domy, které tvoří poklidný střed obce. Avšak nalezneme zde stopy jednoho z nejvýznamnějších umělců své doby – Conrada Felixmüllera. Conrad Felixmüller dokumentoval život lužickosrbské menšiny četnými obrazy a byl za svou uměleckou činnost již v roce 1928 oceněn Velkou cenou Saského uměleckého spolku. Jako člen »Listopadové skupiny« byl také v kontaktu s významnými architekty té doby, jako např. s Ludwigem Miesem van der Rohe nebo Marcelem Breuerem. Od roku 1934 pak žil v Berlíně, tam však byl styl jeho umění brzy označen za zvrhlý a jeho dílo bylo částečně zničeno. Na konci 40. let se Felixmüller přestěhoval z rozbombardovaného Berlína zpět do Horní Lužice a z Crostwitzu vedl »Pracovní kroužek lužickosrbských výtvarných umělců«. Jeho díla jsou považována za příklad toho, jak lužickosrbské umění proniklo do umění moderního.

Místo:
Zejlerstraße 2, 01920 Crostwitz
Architekt:
neznámý
Doba vzniku:
1769 – 71
Tip:
otevřeno denně