< Back
/site/assets/files/1108/zeleznybrod-m.svg Vignette

Městské muzeum Železném Brodě

V Železném Brodě se již ve 14. století těžila břidlice a železná ruda. V 19. století se zde rozšířil textilní a sklářský průmysl. Městské muzeum v centru města od roku 1860 shromažďovalo předměty každodenní potřeby vztahující se k historii místních řemesel. Dnešní budova muzea byla navržena roku 1936 jako rozšíření místní spořitelny. Neobvyklé je, že architekti propojili dva vzájemně si odporující cíle. Na jednu stranu následovali při navrhování muzea moderní architektonickou koncepci, která je dodnes patrná ve věcném provedení stavby, na druhou stranu do svého návrhu citlivě integrovali stávající historickou architekturu. Důvodem byla skutečnost, že se podařilo zabránit zamýšlenému stržení roubeného domku »Klemencovsko«, jenž pochází z roku 1782. Mezi lomenicí tohoto domu a rohem budovy muzea byla umístěna arkáda, nad níž stojí dvě sochy. Tyto sochy, nazvané »Práce« a »Spořivost«, byly vytvořeny ve 30. letech. Dnešní expozice muzea je zaměřena na historii regionu a vývoj sklářství a zpracování skla. Rovněž je zde představena sklářská škola v Železném Brodě, která byla založena roku 1920 jako první svého druhu v Čechách.

Místo:
Náměstí 3. května 37, 468 22 Železný Brod
Architekt:
Jindřich Freiwald (1890 – 1945), Jaroslav Böhm (1892 – 1961)
Doba vzniku:
1936
Tip:
prohlídka květen až září út – ne 9 – 12 a 13 – 16 hodin, říjen až duben so–ne 9 – 12 a 13 – 16 hodin