< Back
/site/assets/files/1081/c_lln_kugel-s-m.svg Vignette

Kugelhaus v Cöllnu

Žádost o povolení stavby Kugelhausu podal Curt Domschke v roce 1932 na úředním hejtmanství v Budyšíně. V očích tamních úředníků se však jeho návrh jevil jako příliš svérázný, a tak žádost postoupili vlastivědnému spolku »Sächsischer Heimatschutz«. Zpracovatelem této žádosti však byl Domschkeho starý známý, se kterým se seznámil během studií v Berlíně u Heinricha Tassenowa, jednoho z nejvýznamnějších zástupců německé reformní architektury. Poté, co spolek »Sächsischer Heimatschutz« plány schválil, zastavil realizaci projektu Úřad stavební policie Budyšín. Ta shledala, že stavba »nikterak nebere v potaz začlenění do okolí«. Sebevědomý Domschke vznesl protest, ale ještě před tím, než bylo vydáno konečné rozhodnutí, začal se stavbou, za což mu byla udělena pokuta ve výši 50 říšských marek. Kugelhaus byl dokončen teprve v 80. letech Domschkeho potomky.

Místo:
Hoyerswerdaer Str. 7, 02627 Radibor/Cölln
Architekt:
Curt Domschke (1891 – 1975)
Doba vzniku:
1932 – 38
Tip:
Používáno soukromě