Znovuobjevené odvážné stavitelství

Začátek 20. století byl časem objevů, technického pokroku a společenských změn. Průkopnické vynálezy zlepšovaly životní podmínky obyvatelstva a dodnes ovlivňují naše všední dny. Nové požadavky, ale i nové možnosti daly vzniknout moderně – nové architektonické epoše, která dodnes formuje stavební kulturu. Své stopy zanechala i v historicky významném německo-česko-polském Trojzemí. Kvůli své spíše periferní poloze zůstává mnoho staveb tohoto regionu i v dnešní době do značné míry neobjeveno. V rámci projektu TOPOMOMO jsme dochované obytné stavby, školy, továrny, radnice a kostely v oblasti Trojzemí prozkoumali a nyní bychom Vám chtěli vyprávět jejich příběhy.

Stavby představené v rámci tohoto projektu slouží pouze jako příklady a tento projekt si neklade za cíl, beze zbytku obsáhnou nejrůznější projevy moderní stavební kultury v Evropě. Záměrem autorů projektu TOPOMOMO je tyto výjimečné stavby zdokumentovat a položit pomyslný základní kámen pro hranice přesahující síť významných architektonických památek. Objevte spolu s námi stavební památky z počátku 20. století. V oblasti mezi Drážďanami, Zhořelcem, Weißwasserem a Jabloncem nad Nisou najdeme stopy slavných architektů, novátorských podnikatelů a geniálních vynálezců.

Tato webová stránka poskytuje informace ke všem stanovištím projektu TOPOMOMO a k navrženým výletům po projektové oblasti. Zde si také sami můžete naplánovat trasy odpovídající Vašim individuálním přáním. Zkombinujte si různá stanoviště a vytvořte si vlastní Topomomo-trasu (ať už jako jednodenní výlet nebo delší vzdělávací cestu) a nechte si ji vyznačit na mapě. V »Aktualitách« se vždy dozvíte, kde se naše putovní výstava právě nachází. A jako vhodnou četbu Vám doporučujeme naši novou kapesní cestovní příručku. Tam naleznete všechny informace s obsáhlými popisy stanovišť a tras.

Uvítáme jakékoli tipy, rady a komentáře!


Partneři projektu

TU Liberec

Prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc.
 

Město Löbau


Sponzoři

Evropská unie - Evropský fond pro regionální rozvoj
Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci programu Cíl3/Ziel3.