< Back
/site/assets/files/1102/jablonec_kantor-s-m.svg Vignette

Kantorova vila

Tato jednoduchá vila byla navržena roku 1933 Heinrichem Kulkou, architektem, který v době Třetí říše obdržel zákaz činnosti, a tak emigroval přes Anglii na Nový Zéland. Stavebníky domu byli Alfred a Karla Kantorovi. Alfred Kantor byl chirurgem a primářem okresní nemocnice v Jablonci nad Nisou. Strohá, šedě omítnutá budova Kantorovy vily působí vysloveně skromně. Interiér naproti tomu překvapoval ušlechtilými materiály a promyšlenou dispozicí. V přízemí se nacházela soukromá praxe Alfreda Kantora. Zvláštní pozornost si zaslouží dispozice ordinace. Ta byla vybavena odděleným vchodem a východem, a pacienti tak po ošetření nemuseli znovu procházet čekárnou, ale mohli z domu odejít přímo. Z původního uspořádání vily se dodnes zachovalo jen málo. I tak se však v 80. letech podařilo zabránit jejímu zboření, jež bylo plánováno v rámci dopravní politiky města. Následně byl dům zaregistrován jako památka.

Místo:
Palackého 3111/26, 466 01 Jablonec nad Nisou
Architekt:
Heinrich Kulka (1900 – 71)
Doba vzniku:
1933 / 34
Tip:
Prohlídka není možné