< Back
/site/assets/files/1094/liberec_stross-s-m.svg Vignette

Strossova vila

Majitel domu, Franz Stross, se narodil v Alexandrii a byl komisionářem liberecké společnosti Johann Liebieg & CO, firmy vyrábějící textil a koberce. Po první světové válce přišel do Liberce (dříve Reichenberg) a nastěhoval se tam do luxusní vily. Novátorského projektanta svého sídla našel v architektovi Tilo Schoderovi. Od roku 1907 studoval Schoder u předchůdce Bauhausu – u Henryho van der Felde, zakladatele Saské velkovévodské školy řemesel ve Výmaru. Vliv světoznámého učitele je na luxusně vybavené vile znát dodnes: Každá klika dveří, každé okno, každý kus vestavěného nábytku je vytvořen podle jednotné tvůrčí koncepce. Vnější stěny, původně s červenou porfyrovou omítkou, jsou horizontálně rozčleněny neomítnutými žulovými římsami a tvar stavby svou dynamikou připomíná trup lodi. Díky tvarům budovy a původu jejího majitele se jí ve městě dodnes někdy říká »Nilský parník«.

Místo:
Husova 186/64, 460 05 Liberec
Architekt:
Thilo Schoder (1888 – 1979)
Doba vzniku:
1923 – 25
Tip:
v provozu