< Back
/site/assets/files/1097/liberec_palacnysa-s-m.svg Vignette

Palác Nisa

V roce 1936 nechala italská pojišťovací společnost Assicurazioni Generali a Generali Moldavia na Soukenném náměstí v Liberci postavit desetipodlažní víceúčelovou budovu. Výraznou stavbu, kterou tvoří železobetonová skeletová konstrukce obložená hrubě opracovanou žulou, navrhl Fritz Lehmann. Architekt měl se stavbou reprezentativních budov zkušenosti – podílel se již na přestavbě hotelu Esplande v Praze. V prvních dvou přízemních podlažích se nacházela kavárna Winkler´s Grand Cafe Generali. Liberečtí měšťané si jí velice cenili pro její přepychové ztvárnění interiéru s oběžnou emporou na mohutných pilířích. Vyšší podlaží ukrývala luxusně vybavené apartmány různé velikosti. Budova je dnes komerčně využívána, avšak dosud není chráněna jako památka.

Místo:
Soukenné náměstí 26/7, 460 07 Liberec
Architekt:
Fritz Lehmann (1889 – 1957)
Doba vzniku:
1936
Tip:
v provozu