< Back
/site/assets/files/1111/semily-m.svg Vignette

Husitký kostel sboru Dr. Karla Farského v Semilech

Semily jsou jedním z bývalých center textilního průmyslu v srdci Českého ráje. I zde se ujaly reformní myšlenky husitů, které navazovaly na teorie českého reformátora církve Mistra Jana Husa, jenž byl roku 1415 upálen v Kostnici. Ve stejné době, kdy se utvářela Československá republika, vznikla na začátku 20. let minulého století také Církev československá husitská. Velkou měrou se na jejím založení podílel katolický kněz Karel Farský, který se později stal jejím prvním voleným patriarchou. Po Karlu Farském byl také pojmenován poněkud zastrčený kostel v Semilech. Návrh kostela nese neobyčejný rukopis Vladimíra Krýše. V této stavbě z roku 1938 architekt použil prvky art deco i kubismu. Nápadným znakem kostelní věže a vstupního portálu je odstupňování a zaoblení, odpovídající ambicím pokrokové sakrální architektury. Další pozoruhodný husitský kostel se nachází asi 10 kilometrů západně od Semil ve městě Turnov.

Místo:
Nádražní 389, 513 01 Semily
Architekt:
Vladimír Krýš (1897 – 1951)
Doba vzniku:
1938
Tip:
prohlídka v době bohoslužby, neděle 9 hodin