< Back
/site/assets/files/1088/hirschfelde_kraft-s-m.svg Vignette

Elektrárna v Hirschfelde

Monumentální budova elektrárny v Hirschfelde patří k nejtradičnějším průmyslovým stavbám v Horní Lužici. První elektrárenská budova zde byla postavena již v roce 1911, rozšířena pak byla mezi lety 1921 a 1925. Dodnes zachovalá železobetonová skeletová konstrukce gigantických rozměrů je vyplněna barevným režným cihlovým zdivem a nese přes 150 metrů dlouhou sedlovou střechu. Elektrárna byla v provozu přes 80 let a byla průběžně přizpůsobována měnícím se provozním požadavkům. Hnědé uhlí bylo až do začátku 80. let dováženo z nedalekých povrchových dolů v Polsku, což tomuto závodu vyneslo označení »Mírová hranice« (»Friedensgrenze«). Roku 1992 byla elektrárna odstavena a v témže roce se dostala pod ochranu památkové péče. Díky založení nadace Förderverein Technisches Denkmal & Museum Kraftwerk Hirschfelde e.V. pak byla budova závodu zpřístupněna pro veřejnost a dnes ukrývá výstavu s exponáty z dob provozu elektrárny.

Místo:
Straße zum Kraftwerk 3, 02788 Zittau
Architekt:
mimo jiné Werner Issel (1884 – 1974)
Doba vzniku:
1921 – 1925
Tip:
Prázdné