< Back
/site/assets/files/1095/liberec_liebig-s-m.svg Vignette

Liebiegova vila

Tato panská vila zprvu nevypadá, že by ji cokoli spojovalo s pokrokovým myšlením meziválečné doby. A přece se za fasádou ukrývá jeden z nejzajímavějších příběhů z historie automobilové dopravy: V zadním traktu budovy si textilní magnát a pionýr automobilismu baron Theodor von Liebieg ve vozovně kočárů zřídil již v roce 1894 garáž včetně benzinového čerpadla, údajně první soukromou garáž pro auta v Evropě. V témže roce se baron Liebieg vydal se svým automobilem Benz Victoria o výkonu 4 koňských sil na více než 900 kilometrovou cestu do Koblence. Tato cesta dodnes platí za první dálkovou cestu automobilem. V bezprostřední blízkosti vily se nachází sídliště, tzv. »Liebiegovo městečko«, které zaměstnancům Liebiegova textilního podniku skýtalo kvalitní podmínky k bydlení. Tím sledovalo svého času aktuální filozofii »zahradního města«.

Místo:
Jablonecká 41/27, 460 05 Liberec
Architekt:
Adolf Bürger (1839 – 1901), Humbert Walcher von Molthein (1865 – 1926), Jakob Schmeissner (1874 – 1955)
Doba vzniku:
1896 – 1911
Tip:
Prohlídka jen po domluvě.