< Back
/site/assets/files/1934/09-phaenomenwerke-zittau-schwarz-m.png Vignette

Rozšíření závodů Phänomen Gustav Hiller

Průkopník automobilů Karl Gustav Hiller založil v Žitavě roku 1888 v těsné blízkosti nádraží továrnu Phänomen-Werke . V porovnání s výrobní budovou od Ericha Basarkeho v takzvaném reformním stylu – opatrně moderním, ale ještě s mnoha tradičními stylovými prvky - vypadají pozdější rozšiřující stavby mnohem pokrokověji. Budovy na rohu s ulicí Marschnerstraße od žitavské architektonické kanceláře Löwe & Wäntig vynikají vysokými, úzkými okny a fasádou, která je rytmicky členěna vertikálními výstupky.

Za války je továrna nedobrovolně přeměněna na zbrojní podnik a poté ze stejného důvodu zestátněna, i když už pod jiným jménem. Podnik VEB ROBUR-Werke dobře prosperoval, ale i přes to rozhodl privatizační úřad Treuhand v roce 1991 o jeho likvidaci a všichni zaměstnanci dostali výpověď.

Budovy pak byly prázdné a jejich majitelé se střídali. Stavby postupně pustly a potřeba jejich zabezpečení byla čím dál naléhavější. Město Žitava by areál přímo naproti nádraží rádo zvelebilo. Sousední komplex bývalého pivovaru Societätsbrauerei Zittau nabízí různé příklady, na něž by bylo možné navázat, což by i pro vedlejší pozemek ležícím ladem byla fenomenální příležitost. Je nejvyšší čas!

Místo:
Eisenbahnstraße, Zittau
Architekt:
Kancelář Löwe a Wäntig
Doba vzniku:
1942
Tip:
Prázdné