< Back
/site/assets/files/1914/02-anker-teigwarenfabrik-loebau-schwarz-m.png Vignette

Rozšíření továrny na těstoviny Anker

V saském Löbau vznikla v roce 1933 díky Schminkeho domu od Hanse Scharouna ikona moderní bytové architektury. Obytný dům by však nevznikl, kdyby nebylo sousední továrny na těstoviny Anker.

Areál je dnes v důsledku řady rozšíření, přestaveb a proměn mimořádným svědectvím různých dob, stylů a konstrukcí. Také architekt domu Schminke, Hans Scharoun, byl pověřen dalšími přestavbami továrny. Navrhl mimo jiné světle omítnutou schodišťovou věž s výrazně zaoblenými rohy. V roce 1946 se z továrny na těstoviny stává národní podnik VEB Anker-Teigwaren. Po roce 1990 budovy prodal privatizační úřad Treuhand a od roku 2010 jsou prázdné.   

Když město Löbau areál v roce 2018 zakoupilo v nucené dražbě, list se obrátil. Diskutuje se o různých koncepcích a možnostech nového využití. Bývalá továrna na těstoviny se má stejně jako před 90 lety opět promýšlet v úzké souhře se sousedním Schminkeho domem. Společný areál Anker by oběma budovám mohl přinést řadu perspektiv pro další rozvoj a synergický efekt.

Místo:
Kirschallee 1b, Löbau
Architekt:
Hans Scharoun
Doba vzniku:
1935
Tip:
Prázdné