< Back
/site/assets/files/1944/14-strumpffabrik-arwieland-auerbach-schwarz-m.png Vignette

Rozšíření punčochárny Augusta Roberta Wielanda (ARWA)

Ve 20. letech 20. století byly punčochy ze Saska opravdovým exportním hitem. V Auerbachu se o úspěch tohoto krušnohorského městečka zasloužil roku 1891 August Robert Wieland. Od roku 1927 si podnik dělal reklamu zkratkou ARWA (August Robert Wieland Auerbach) a vyvážel do celého světa. Rozlehlý firemní areál dodnes nese všechny znaky průmyslové architektury raného 20. století. V moderně působící výrobní hale z roku 1934 obrovská okna zaplňují téměř celou fasádu a zajišťují přísun spousty denního světla do interiéru.  

Za druhé světové války se v podniku ARWA vyráběly díly pro letadla německého válečného letectva. To vedlo po válce k vyvlastnění a podnik byl zestátněn. Ještě dnes vidíme na úzkém omítnutém pruhu slova „volkseigen“ (čes. „národní“) a „ESDA“ (Erzgebirgische Spezial Damenstrümpfe Auerbach, čes. Krušnohorské speciální dámské punčochy Auerbach) Po znovusjednocení Německa podnik přešel pod správu privatizačního úřadu Treuhand a výroba zde běžela až do jejího ukončení v roce 2013.    

Od té doby je komplex z velké části prázdný, alespoň kulturní dům, postavený v roce 1972, ožívá díky různým akcím a sportovním spolkům. Potenciál celého komplexu spočívá v jeho velikosti a pestré nabídce prostor. Od haly po garáž, od kanceláře po společenský sál: Najde se tu zkrátka všechno a může toho zde být ještě mnohem víc.   

Místo:
Hauptstraße 76, Auerbach i.V.
Architekt:
Georg Böttcher
Doba vzniku:
1934
Tip:
Prázdné/v provozu