< Back
/site/assets/files/1974/29-grand-garage_strass-liberec-schwarz-m.png Vignette

Obchodní dům City a velkogaráže Strass

Na počátku 20. let 20. století byl Liberec (něm. Reichenberg) vedoucím centrem textilního a automobilového průmyslu a kovovýroby v severních Čechách. Ve městě bylo v té době možné najít již několik velkých moderních garáží. V roce 1929 nechává obchodník s textilem Hugo Strass mezi nádražím a centrem města vybudovat současně s novým obchodním domem “City” i velkogaráže. 

Správní trakt se nachází ve věžovitém zakončení budovy, zatímco za dlouhými pásy oken hlavní budovy je v každém podlaží k dispozici přibližně 1 000 m2 pro kanceláře a podnikání. Za hlavní budovou se nacházejí garáže, kde je k dispozici opravárenský servis, mytí auta, čerpací stanice i kantýna. Na střeše věže svítí do tmy písmena „CITY“.      

Židovská rodina Strassů v roce 1938 emigrovala do USA. Po druhé světové válce se zde usídlil Výzkumný ústav textilních strojů (VÚTS). V 60. letech musely garáže ustoupit výškové budově od architekta Zdeňka Plesníka. Když se v roce 2000 do výškové budovy stěhuje Krajský úřad, dostává se pozornosti i bývalému obchodnímu domu “CITY”. Po náročné rekonstrukci se na střeše budovy opět vyjímají čtyři písmena, která tvoří slovo “KRAJ”. Dnes v budově sídlí různé firmy, které se zabývají regionálním rozvojem, evropskými dotačními prostředky a podporou začínajících firem. Skutečný objekt projektu TOPOMOMO. 

 

 

Místo:
U Jezu 525/4, Liberec
Architekt:
Oskar Baudisch
Doba vzniku:
1929
Tip:
v provozu