< Back
/site/assets/files/1952/18-strickerei_josefschwarda-krupka-schwarz-m.png Vignette

Pletárna Josef Schwarda

V Krupce (něm. Graupen) se podnikatel Josef Schwarda při novostavbě své pletárny rozhodl nejen pro novou architekturu, ale i pro výjimečné stanoviště: Vysoko nad údolím dodnes velká okna skýtají jedinečný výhled na České středohoří.  

Přední strana pletárny je kompletně z pálených cihel s elegantním zakřivením hlavní fasády. Na střeše schodišťové věže září na dodatečné konstrukci obrovskými písmeny jméno „Schwarda“Výroba punčoch a ponožek běží zpočátku dobře, ale už ve 30. letech musí podnik zavřít. Za druhé světové války se zde vyrábějí letecké díly pro německé válečné letectvo, po válce plechové hračky, koloběžky a dětská jízdní kola.   

V roce 1953 byla v budově založena státní strojírenská škola. Dodnes se zde vzdělávají mladí strojaři, elektrikáři a specialisté ve stavebnictví. Spojení s odbornou školou nabízí obrovský potenciál nejen pro továrnu Josefa Schwardy – učni zde mohou získávat praktické zkušenosti a učit se citlivému přístupu ke stavbě přímo na objektu. Už jen elegantní oblouky ve fasádě z pálených cihel na stěnách schodišťové věže jsou řemeslným mistrovstvím, které dodnes fascinuje, a to nejen budoucí zedníky. 

 

Místo:
Na Příkopě č. p. 77, Krupka 
Architekt:
neznámý
Doba vzniku:
1925
Tip:
v provozu