Výlet podél řeky Nisy

Romantické pobřeží řeky Nisy spojuje Zhořelec a Žitavu – staroslavná města ve východní Lužici. Kostely, školy a elektrárny tohoto regionu vypovídají o období hospodářského rozkvětu v době mezi světovými válkami.

Trasa vedoucí podél řeky Nisy se soustřeďuje na města Zhořelec a Žitavu na německo-polské hranici. Kromě malebných historických center lze v obou městech najít i zajímavá svědectví architektonické moderny z období mezi světovými válkami. Stanoviště projektu Topomomo na této trase představují především církevní, školní a kulturní stavby. Bývalá elektrárna v Hirschfelde a povrchový důl Turów na okraji polské obce Bogatynia pak reprezentují minulost regionu jakožto důležité energetické oblasti. V návaznosti na architektonický program se nabízí i výlet do lesnatých Žitavských hor. Poloha Trojzemí, tedy regionu na pomezí Německa, Polska a České republiky, skýtá návštěvníkům mnoho příležitostí k výletům do sousedních zemí.