Od 01.01.21

TOPOMOMO pokračuje

Více TOPOMOMO od začátku roku

Po projektu ukončeném v roce 2014 „TOPOMOMO – Znovuobjevené odvážné stavitelství“ nastává od 01.01.2021 pokračování: „TOPOMOMO – Experimentální země moderní doby“.

Umístění dnešního Trojmezí je zvláště zajímavé pro vizuální koncept a přístupy řešení. Vliv velkých architektonických směrů v Dessau (Desava), Praze a Breslau (Vratislav) umožnil ve volném prostoru vzniknout „Experimentální zemi moderní doby“. Dnešní hraniční oblast mezi Německem, Českem a Polskem se tím dostala do centra evropského vývoje, který započal zhruba před 100 lety.

Dnes je oblast podél sasko-české hranice spíše venkovštějšího rázu. Tato kdysi vzkvétající průmyslová oblast je často podceňována z hlediska jejího významu v rámci umění a sociálních dějin a její architektonické hodnoty. Zároveň je oblast projektu v dnešní době silně postižena strukturálními změnami. Vyskytující se neobydlená místa poškozují základní podstatu a mají negativní dopad na vnější efekt a celkový obraz svých stanovišť.

Zde přichází na řadu TOPOMOMO: Především stavby v menších lokalitách jsou odkázány na vzájemnou komunikaci a zasíťování. Strategické impulsy vyvinuté společně na workshopech kreativních nápadů a vznikající síť TOPOMOMO posilují smysl pro komunitu a pocit sounáležitosti se společným kulturním dědictvím. Toto platí nejen pro obce, vlastníky a provozovatele dotčených staveb, ale i pro veškerou populaci. Cesta do Experimentální země bude vzrušující!

Finanční podpora pro projekt je čerpána v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 2014-2020 z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.