12./13.05.2023

TOPOMOMO Confestival 2023

Máme ještě volná místa!

V posledních dvou letech jsme založili projekt "TOPOMOMO - Experimentální území moderny". Někteří z vás již měli v rukou novou knihu TOPOMOMO nebo nás během projektu doprovázeli.

Letošní confestival TOPOMOMO se uskuteční v Ústí nad Labem ve Veřejném sále Hraničář - budově kina postavené v roce 1923, která je (dnes opět) důležitým místem společensko-kulturního setkávání ve městě - ve dnech 12.-13. května 2023. V současné době je ještě několik volných míst. Pro ty, kteří se rozhodnou zúčastnit v krátké době, proto akci otevíráme pro všichni a těšíme se na nové partnery sítě!

TOPOMOMO – nikdy jste o tom neslyšel/a?

TOPOMOMO je zkratka pro "Topography of the modern movement" (Topografie Staveb Moderní Architektury). Naší vizí je přeshraniční česko-saská síť pro zachování a oživení staveb z 20. a 30. let 20. století v našem regionu. V posledních dvou letech se nám podařilo položit základy této sítě s projektem "Experimentální zemí moderny". Nyní se díváme do budoucnosti: Jak funguje dobrá síť? Jakou přidanou hodnotu přináší síť svým členům? Co již síť přináší z hlediska vlastních zkušeností a zdrojů? Kde síť ještě potřebuje podporu zvenčí a od koho? Odpovědi na tyto otázky hledáme společně se všemi, kterým záleží na zachování a oživení našeho architektonického dědictví. Kromě vlastníků a uživatelů budov by se měli zapojit také odborníci a poskytovatelé služeb, kteří mají k tématu vztah a mají zájem o nové kontakty.

Confestival nabízí uvolněnou kombinaci konference a workshopu s co největším množstvím volného času na vzájemné poznávání a výměnu nápadů. Pozvali jsme dva zajímavé příklady dobré praxe na téma networking. Po krátkých vstupních přednáškách se několik workshopů zaměří na přímou výměnu mezi sebou. Akce bude po celou dobu dvojjazyčná (DE/CS). Zaplatíme náklady na ubytování a stravu.

O zbývající místa se můžete ucházet prostřednictvím tohoto odkazu do 30.4.2023! Vzhledem k tomu, že počet zbývajících míst je omezen, potvrdíme vaši přihlášku do 02.05.2023. Podrobný program akce a všechny důležité informace naleznete zde.

Naše pozvání můžete předat i dalším zájemcům. Těšíme se na další setkání v Ústí!

Váš tým TOPOMOMO
Julia Bojaryn, Merte Stork & Anne Liebscher