17.07.2014

Slavnostní zahájení v Oblastní galerii v Liberci

První fotografie a dojmy z Liberce

Dne 17.07.2014 jsme konečně mohli oslavit zahájení naší výstavy v Liberci. Po krátké odborné přednášce k obsahu projektu si naši hosté výstavu prohlédli a následně se mohli – s čerstvými výtisky našeho cestovního průvodce v rukou – zapojit do četných debat k tématu. Díky rozpoutavším se diskusím a jednoznačně pozitivním ohlasům byl pro nás tento večer obzvláště inspirativním zážitkem. Mnohokrát děkujeme všem, kdo nás podpořili!

Výstavu lze v Oblastní galerii v Liberci navštívit až do 10.08.2014, poté se přesune do města Niesky do domu Konrada Wachsmanna (Wachsmannhaus).